Radovan GUARDO Haluška

Fotenie aktov fotenie glamour

Fotenie aktov fotenie glamour

Cenník fotenia umeleckých aktov a glamour

Náročnosť fotenia Ggamour a umeleckého aktu je rozmanitá, preto aj cenník, alebo skôr ceny za fotografie sa líšia.

 

Budem to demonštrovať na príklade fotenia glamour v atelieri, kde  cena za 10 fotografií bola raz 70€  a cena za iné fotografovanie v atelieri tiež glamour s len 5 výslednými fotografiami bola 100€

Tu krásne vidieť, že jednoznačný, presný a nemenný cenník neexistuje, pretože do výslednej ceny fotenia vstupuje viacero faktorov, ako sú:

 

Fotenie alternatívnych aktov/ glamour

Fotenie aktov je jedna z najťažších fotografií, ale zároveň jedna z najkrajších. Nie každý fotograf fotí akty, respektíve umelecké akty a glamour, ako napríklad rodinné fotenia, alebo svadby. Svadbu si trúfne nafotiť už takmer hocikto, na výsledku to často aj vidno, či fotograf je profík, alebo len amatér. V umeleckej fotografii, ako sú umelecké akty, alebo glamour to platí dvojnásobne.

Fotenie aktov a glamour.

Fotenie aktov je jedna z najťažších fotografií, ale zároveň jedna z najkrajších. Nie každý fotograf fotí akty, respektíve umelecké akty a glamour, ako napríklad rodinné fotenia, alebo svadby. Svadbu si trúfne nafotiť už takmer hocikto, na výsledku to často aj vidno, či fotograf je profík, alebo len amatér. V umeleckej fotografii, ako sú umelecké akty, alebo glamour to platí dvojnásobne.

Fotenie alternatívnych aktov/ glamour

Fotenie aktov je jedna z najťažších fotografií, ale zároveň jedna z najkrajších. Nie každý fotograf fotí akty, respektíve umelecké akty a glamour, ako napríklad rodinné fotenia, alebo svadby.

 

Cenník fotenia umeleckých aktov a glamour

Náročnosť fotenia Ggamour a umeleckého aktu je rozmanitá, preto aj cenník, alebo skôr ceny za fotografie sa líšia.